natuurijs07

natuurijs07

Bezoekers die het verbod om op het ijs te komen negeerden werd door de politie weer terug gestuurd